ตำแหน่งงาน
 • พนักงานขายโชว์รูมรถยนต์ / ที่ปรึกษางานขาย
 • เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / แคชเชียร์ / Finance Insurance
 • เจ้าหน้าที่สโตร์เครื่องมือ
 • ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการ
 • ผู้จัดการฝ่ายขายโชว์รูม
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
 • ช่างยนต์ / พนักงานอะไหล่ / พนักงานตกแต่งรถใหม่
 • เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร / Messenger
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ (ราชการ)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถใหม่ / VDQI
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงานประจำฝ่ายต่างๆ
 • พนักงานต้อนรับ / SA
 • เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี
 • เจ้าหน้าที่สต็อครถใหม่
 • พนักงานขับรถ